Telefon: 0411-166 70 - Epost: info@ytic.se

Öppettider: Måndag - Tisdag 8.00-18.00 Onsdag - Torsdag: 8.00-17.00 - Fredag: 8.00-14.00

Om oss​

Vår klinik startade 2005 och sedan 2012 så utför vi även tandreglering, vi har gjort en omorganisering och lagt in Tandregleringen Ytic AB i ett dotterbolag till Ystad Tand & Implantat Center AB, här har vår Specialist i ortodonti Ingela Karlsson gått in som delägare. Så lägg namnet Tandregleringen Ytic på minnet. Ystad Tand & Implantat Center AB ägs av Anders Nilsson och Catharina Muzzini. Övriga uppgifter kan ni få på www.allabolag.se I dagsläget har vi ca 5900 patienter i alla åldrar.

Vårt mål och vår vision är vårt namn ska stå för trygghet, kunnande och kvalitet.

Kvalitet är ett av våra ledord, vi tar alltid hand om våra patienter på bästa sätt.

Vi värnar om förebyggande tandhälsovård, vi erbjuder behandling inom Allmän tandvård samt tjänster inom Tandreglering, Barntandvård och Implantat

Tandvårdskliniken för hela familjen

Du kan få svar på vanliga frågor här.

Patientsäkerheten är viktig på vår klinik, vår verksamhet ska alltid hålla sig inom ramen för vad lag, avtal och krav föreskriver samtidigt som vi går i riktning mot våra uppsatta mål och vår vision.

Ytic har ett övergripande ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Vi arbetar med Qdents kvarlitetssäkringssystem där vi systematiskt utvecklar verksamhetens kvalitet genom att analysera årets resultat från exempelvis undersökningar och interna granskningar m.m. som vi sammanställer i företagets självdeklaration. Denna analys utgör därefter grunden för kommande års målarbete, dvs. vi planerar, utför, följer upp och förbättrar oss kontinuerligt

Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de rutiner som ingår i verksamhetens policy utförs kontinuerligt genom veckomöten.

Mats Christiansen är odontologiskt ansvarig på kliniken. Alla medarbetare på kliniken ansvarar tillsammans för verksamhetens kvalitet utifrån våra respektive roller.

Hur gör vi för att uppnå det ?

  • ​ha ett respektfullt bemötande baserat på alla människors lika värde, alltid se patienten.
  • ​arbeta målinriktat och fantasifullt med stöd av ett kunskaps– och erfarenhetsbaserat arbetssätt.
  • ​arbeta aktivt med avvikelserapporter, lösa problem och se till så att de inte upprepar sig.
  • ​säkerställa en meningsfull verksamhet genom att varje individ är delaktig i och kan påverka utformningen.
  • ​säkerställa att verksamheten sätter individens behov och resurser i centrum och har en inriktning mot ökad självständighet.
  • ​kontinuerligt arbeta med att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.
  • ​samverka och delta i nätverk med de parter som är viktiga för våra patienter.​

Kontaktinformation

Ystad Tand & Implantat Center AB

Liregatan 2 - 27142 Ystad

Telefon: 0411-166 70

Epost: ​info@ytic.se

Öppettider

Måndag - Tisdag

​8.00 - 18.00

Onsdag- Torsdag

​8.00 - 17.00

Fredag

​8.00 - 14.00